ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αρθρα

Δελτια Τυπου

Ανακοινωσεις

Εκδηλωσεις

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Ενημέρωση για Στεγαστικό επίδομα - Δικαιολογητικά έγγραφα

Η Ε.Κ.Φ ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ σας ενημερώνει πως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, αναφέρει με νέα ανακοίνωση ότι η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα τηρηθεί με τη μέχρι τώρα διαδικασία και δε θα ισχύσει η προηγούμενη απόφασή του για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (στοιχεία δικαιούχου)
2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή φοίτησης.
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους για τα εισοδήματα του έτους 2015 και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.
Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Φορολογική Βεβαίωση, με τα εισοδήματα έτους 2015 και των δυο γονέων, από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για τους φοιτητές της Κύπρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανεξαρτήτως προστατευομένων μελών.  

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των δύο (2) γονέων και του φοιτητή εφόσο υποβάλλει. 
Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές, θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν (κατοικίες) σε άλλες πόλεις της Κύπρου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα .
Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο .

9. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ και φωτοτυπία του λογαριασμού.

ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αντικατοχική Πορεία Καταδίκης του Ψευδοκράτους 15/11/2019

Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.