ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αρθρα

Δελτια Τυπου

Ανακοινωσεις

Εκδηλωσεις

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών φοιτητών


Η Ε.Κ.Φ. ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ. σας ενημερώνει για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι πρωτοετείς φοιτητές από την Κύπρο για την εγγραφή τους στα Ελλαδικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της Κύπρου.

β) Βεβαίωση Πρόσβασης με το γενικό βαθμό.

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

δ) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου

στ) Υπεύθυνη δήλωση (παραχωρείται κατά την εγγραφή)

ζ) Για τα αγόρια απαιτείται και βεβαίωση από το στρατολογικό γραφείο όπου υπάγονται, για την εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή βοήθεια για τις εγγραφές σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2107754760

Από τους φοιτητές… Για τους φοιτητές… Μακριά από κομματικούς παρεμβατισμούς!
ΑΥΤΟΝΟΜΑ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε..Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αντικατοχική Πορεία Καταδίκης του Ψευδοκράτους 15/11/2019

Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.