ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αρθρα

Δελτια Τυπου

Ανακοινωσεις

Εκδηλωσεις

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

Πληροφορίες για το Στεγαστικό επίδομα €1000



Η Ε.Κ.Φ ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ σας ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για αίτηση στις εφορίες, για  το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ. Δικαίωμα αίτησης έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ), στις Ανώτερες σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Ο κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει την αίτηση του στην Δ.Ο.Υ –εφορία, στην οποία ανήκει, με βάση την διεύθυνση του. Για τους φοιτητές που διαμένουν στην περιοχή Ζωγράφου η Δ.Ο.Υ βρίσκεται πάνω από τα Goodys.  Όσο αφορά τους φοιτητές που διαμένουν στους Αμπελόκηπους, οι αιτήσεις τους πρέπει να υποβάλλονται στην Δ.Ο.Υ Ψυχικού (Λεωφόρος Κηφισίας 160).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά (με ημερομηνία έκδοσης το 2013) είναι:

1.      Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του ιδίου του φοιτητή και των γονέων του.
2.      α. Βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας Κύπρου, για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά τις 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
β. Υπεύθυνη δήλωση  από τον φοιτητή στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες κατοικίες πέραν όσων ρητά αναγράφονται στην συνημμένη βεβαίωση.
3.  Βεβαίωση κοινοτικής και δημοτικής αρχής η οποία να αναφέρει πως: «Η οικογένεια του φοιτητή δεν είναι κύριοι κατοικιών που να υπερβαίνουν τα 200 τ.μ.» Εξαιρούνται οι αγροτικές κατοικίες που βρίσκονται σε κοινότητες με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.
4.  Πρωτότυπο και αντίγραφο του ενοικιαστήριου συμβολαίου της κατοικίας στην Αθήνα  θεωρημένο από το ΔΟΥ της εφορίας στην οποία ανήκει το σπίτι.
5.     Βεβαίωση φοίτησης (πρωτότυπη) στην οποία μεταξύ άλλων να αναγράφονται τα μαθήματα που έχει περάσει ο φοιτητής (τουλάχιστο το 50% των μαθημάτων).
6.      Αίτηση από την εφορία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2107754760

Ένωση Κυπρίων Φοιτητών ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.
Από τους Φοιτητές, για τους Φοιτητές…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αντικατοχική Πορεία Καταδίκης του Ψευδοκράτους 15/11/2019

Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.