ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αρθρα

Δελτια Τυπου

Ανακοινωσεις

Εκδηλωσεις

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημέρωση για εγγραφές πρωτοετών φοιτητών - Δικαιολογητικά έγγραφα
Η Ε.Κ.Φ. ΔΡΑΣΙΣ – Κ.Ε.Σ  σας ενημερώνει πως οι εγγραφές για τους Κύπριους πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα γίνουν το χρονικό διάστημα 23 εως 29 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να έχουν μαζί τους για την εγγραφή τους, τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1) Απολυτήριο Λυκείου (πρωτότυπο), επικυρωμένο από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας.

2) Βεβαίωση πρόσβασης στην οποία αναγράφεται ο γενικός βαθμός του φοιτητή

3) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

4) Βεβαίωση στην οποία να παρουσιάζεται η καταγωγή τόσο του φοιτητή όσο και των γονέων του

5) Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου τα οποία πρέπει να είναι ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

6) Τέσσερις φωτογραφίες

7) Υπεύθυνη δήλωση (παραχωρείται κατά την εγγραφή)

8) Για αγόρια: Βεβαίωση από στρατολογικό γραφείο που να αποδεικνύει την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας

Εγκύκλιος Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή βοήθεια για τις εγγραφές σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6994159593

Από τους φοιτητές… Για τους φοιτητές… Μακριά από κομματικούς παρεμβατισμούς!
ΑΥΤΟΝΟΜΑ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε..Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αντικατοχική Πορεία Καταδίκης του Ψευδοκράτους 15/11/2019

Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.